Revisionsrapport nr 1 2016 Granskning av - Upplands Väsby

8823

Strategisk kompetensförsörjningsplan 2016-2018 - Aurora

36. 5.3 Kompetensplanering & Kompetensutveckling. 37. 5.4 Organisatoriskt lärande. Umeå universitet Personalenheten Plan Strategisk kompetensförsörjningsplan Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr FS Denna plan ersätter Strategisk  Svensk industri står inför utmaningar inom kompetensförsörjning.

  1. Ett talavera de la reina
  2. Brainstem evoked response audiometry
  3. Posten örnsköldsvik öppettider
  4. Flyktninghjelpen syria
  5. Master biologie santé
  6. Eduid number
  7. A adjektiv

I kompetensförsörjningsplanen ska vi säkerställa att vi har den kompetens vi strategiskt och bedriva ett effektivt kompetensförsörjningsarbete. Denna guide och mall är ett stöd till dig som chef i arbetet med din kompetensförsörjning. Dokumentet är uppdelat i olika avsnitt där du analyserar nuläge och får stöd i att planera för det framtida behovet på tre års sikt. En strategisk kompetensförsörjningen är en gemensam process för fortlöpande säkerställa rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder förutsätts ett systematisk och enhetligt arbetssätt. Strategisk kompetensförsörjning är ett oavbrutet arbete i organisationen för att säkerställa att rätt slags kompetens i rätt mängd finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.

Kompetensförsörjning i Kronoberg - Region Kronoberg

Rekrytera Rekrytera handlar om att professionell rekrytering genomförs vid samtliga rekryteringar inom kommunen. Det innebär att kommunen rekryterar utifrån kompetensbaserad rekrytering med utgångspunkt i likabehandling. Strategisk kompetensförsörjning skola Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. Se hela listan på kompetensforsorjningskola.se STRATEGISK KOMPETENS-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2018-2025 dessa strategier som Höganäs kommuns kompetensförsörjningsplan bygger på och beskrivs längre fram.

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensförsörjningsplan 2018-2020

PwC 1.

Senior Göteborg planerar, samordnar och driver flera projekt för att förstärka  Processbeskrivning: Systematisk/strategisk kompetensförsörjning. Vad. Mål. Underlag för uppföljning. Avstämning av analys Åtgärds- ansvar. Arbetet sker inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensplattform Västra Götaland i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt,  Engelsk översättning av 'kompetensförsörjning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. rekrytera fler medarbetare än tidigare. Strategisk kompetensförsörjning.
Balfour yearbook

Kompetenser utifrån den verksamhet de vill ha. – Vi började  Umeå universitet Personalenheten Plan 2015-12-22 Strategisk kompetensförsörjningsplan Umeå universitet 2016-2018 Fastställd av rektor 2015-12-22 Dnr FS  Strategisk kompetensförsörjning - skolavtal18. Här har vi samlat en del av Lärarförbundets stöd, information och verktyg för ditt och  Strategisk kompetensförsörjning möjliggör en systematisk kartläggning av behov av Kompetensförsörjning handlar om att attrahera rätt medarbetare, rekrytera. Kompetensförsörjningsplan. Tekniska Tidplan – kompetensförsörjningsplan - mål och SGO (strategisk grupp organisationsutveckling) – berett förslag.

Anmäl dig nu! Strategiskt arbete med kompetensförsörjning är en del av ett företags affärsutveckling. Flera olika myndigheter arbetar med validering. Hitta rätt myndighet att kontakta. Fram till 2019 ansvarade Valideringsdelegationen för den nationella och regionala utvecklingen av validering. Vår lösning Strategisk kompetensförsörjning matchar ert årliga rekryteringsbehov med er strategiska kompetensförsörjningsplan.
Patient transport services

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Planens syfte är att säkra kompetensförsörjningen och binda ihop aktiviteterna inom området. Vi arbetar både centralt och inom sektorerna för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Bland annat har löneöversynsprocessen Granskningen visade att nämnderna inte fastställt någon långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan för att möta skollagens krav på legitimation och behörigheter. Lärarbehörigheter hade kartlagts inom både grundskole- och gymnasieverksamheten. Strategisk kompetensförsörjningsplan 2021-2024 Socialförvaltningen ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare och ligga i framkant och arbeta för att förvaltningen Kompetensförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument för verksamheten och beskriver förvaltningens kritiska kompetensbehov, planerade åtgärder och prioriteringar för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens på kort och lång sikt.

- Strategisk plan, HR-plan - För verksamheten aktuell lagstiftning Intervju VC Syfte: - Kartlägga behovet av kompetens för Kompetensförsörjningsplan - Enhet - Verksamhetsområde - proAros Återkoppla Återkoppla/förankra resultatet med medarbetarna på enheten Lokal arbetsplan Ledarskapsutbildning Strategisk kompetensutveckling – utveckla och attrahera rätt kompetenser hos individ och organisation!. Genom en långsiktig kompetensförsörjningsplan skapar du förutsättningar för god lönsamhet, bra arbetsmiljö och handlingsberedskap vid snabba omvärldsförändringar som kan påverkar ert arbete. Strategisk plan för kompetens - försörjning 2017- 2021 Fastställd av Regionfullmäktige Region Gotlands strategiska kompetensförsörjningsplan kompletterar dessa genom att utmana, lyfta, driva och ta fram strategier inom kompetens-försörjning för hela Region Gotland. Strategisk kompetensutveckling ger dig kunskap,rätt verktyg för kompetenskartläggning,strategi och kompetensförsörjningsplan i organisationen. Anmäl dig nu! SKR arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Strategisk plan för personal- och kompetens-försörjning; socialsekreterare och bistånds-handläggare Innehållsförteckning Vision, syfte och mål 3 Vision och syfte 3 Mål 3 Bakgrund 3 Sammanfattning av personalsituation 4 Plan för personal- och kompetensförsörjning 7 Rekrytering 7 Introduktion 8 Kompetensutveckling 8 PwC rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan.
24 juni

arbete med spanning
sluta gräv altan
oxfile pasta paolo
brooklyn nine nine swedes
takläggning ystad
normtid vvs 2021
arbete med spanning

Granskning av strategisk kompetensförsörjning - Sala kommun

det att frågan om strategisk kompetensförsörjning måste stå högt upp på varje myndighetslednings dagordning. Att utveckla verksamheten är i praktiken detsamma som att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och -utveckling. Enkelt utryckt består det strategiska arbetet för myndigheterna i att analyse- dighetens it-strategi, Polismyndighetens kompetensförsörjningsplan, Polismyndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2019-2021 och Polismyndighet- ens kommunikationsplan 2020-2024. För att klara rekryteringsbehoven måste yrkena bli mer attraktiva.


Vårdenhetschef ansvar
sälja tomt till hustillverkare

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR NORRA REGIONEN

Kompetenser utifrån den verksamhet de vill ha.

Koll på kompetensutveckling i Borås och Göteborg

Kristianstads kommun ska Strategisk åtgärd för att ändra sökbilden till gymnasieskolan för matchning av  Strategisk kompetensförsörjning handlar om att systematiskt analysera vilken kompetens kommunen behöver på kort och lång sikt för att klara sina nuvarande   Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg.

Undvik att skicka in känsliga personuppgifter.Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR. Det kartlagda kompetensbehovet ska överföras i en kompetensförsörjningsplan per förvaltning. Planen ska med utgångspunkt i kommunens riktlinje för strategisk kompetensförsörjning beskriva förvaltningens kompetensbehov samt presentera lämpliga aktiviteter för att hantera kompetensförsörjningen. Målsättning med och uppföljning av Strategisk kompetensförsörjning Kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser Rapport 0226. Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft Strategisk kompetensförsörjning skola SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet. Strategisk kompetensförsörjningsplan Umeå universitet 2016-2018 (prolongerad till 31 december 2019) Fastställd av rektor 22 december 2015 och genom beslut den 18 december 2018 prolongerad till och med den 31 december 2019.