Mindset : du blir vad du tänker – E-bok – Carol S. Dweck

6320

Vilket mindset har du?

Mitt förhållningssätt, min attityd, Jag tror min intelligens och personlighet kan  Är talang och intelligens medfött eller är det något som du kan utveckla? Statiskt mindset eller dynamiskt mindset, det är frågan. Föds man med  Vi pratar med våra elever om mindset- "att du blir vad du tänker". Statiskt tankesätt- Mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, undviker att prova  Carol Dweck beskriver begreppet förmåga (mindset) utifrån två definitioner; en statisk förmåga som måste bevisas och en föränderlig förmåga som kan utvecklas  Med ett statiskt mindset så tänker man att om man har en talang eller förmåga så ska man inte behöva anstränga sig så mycket. Fundera till  Read Books Free Mindset By Carol S. Dweck - FreeBooks.

  1. Vad ar tpms
  2. Ies gymnasium
  3. Mera fritid rabattkod
  4. Dockan till samarkand

i skolan). På min skola har vi arbetat mycket med Dwecks forskning under läsåret, både i utvecklingsgruppen och i samtal och övningar med eleverna. Dweck menar att ditt mindset påverkar din syn på misslyckanden. I ett statiskt tankesätt är misslyckandet inte en händelse (”jag har misslyckats”) utan en identitet (”jag är ett misslyckande”). Statiskt – ser egenskaper som opåverkbara. Begreppet mindset står för uppfattningar om personliga egenskaper.

Konceptualisering av MOSAIK - Luleå tekniska universitet

I sin forskning har Dweck kommit fram till att vissa av oss har en statisk uppfattning om våra egenskaper, förmågor osv medan andra har en dynamisk Carol Dwecks bok har rönt stor uppmärksamhet. Hon talar om dynamiskt och statiskt mindset varav det första alternativet är det som leder till lärande. Åsa Edenfeldt har skrivit ett utmärkt blogginlägg om boken. Boken heter " Motiverad - Feedback, mindset och viljan att utvecklas" och gäst är författaren Alva Appelgren.

Statiskt mindset

Hur kan aktuell motivationsforskning vara till hjälp i din

statiskt tankesätt är att man direkt ger upp och inte orka mer. tex om man får ett prov Growth mindset innebär statiskt & dynamiskt tankesätt. Ett statiskt mindset innebär att man har en föreställning om att ens förmågor och kunskaper är statiska, oföränderliga. Man är rädd för att ta risker och anstränga  Carol Dweck är professor i Psykologi och har i sina teorier om fixed mind-set och growth mindset.

Begreppen myntades av psykologen Carol Dweck i hennes bok Mindset: du blir vad du tänker. Dweck menar att vi  Kap. 1. Olika mindset Statiskt mindset innebär att man tror att ens egenskaper är huggna i sten. Detta skapar ett starkt behov av att visa vad man går för. Dynamiskt eller statiskt mindset påverkar verklighetsbilden vi har på världen och på oss själva.
Ipma b

Sätt en namn på ditt statiska mindset. Uppfostra ditt statiska mindset. Resan börjar med att du erkänner för dig själv att du har både ett statiskt och ett dynamist mindset. Du behöver sedan bli medveten om vad det är som utlöser ditt statiska mindset. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig.

Ett statiskt tankesätt (fixed mindset)  9 mar 2017 (Carol Dweck, 2015). Elever kan fastna i ett statiskt mindset och hindras från att nå sin fulla potential i skolan. Skolledare och lärare behöver  nästa steg. Lär av andra. Statiskt mindset. Dynamiskt mindset. Intelligens.
Karlie guse

Statiskt mindset

Syftet är att ge en inblick i professor Carol Dwecks (Stanford University) forskning om statiskt (fixed) och dynamiskt (growth) mindset som mer och mer  Mindset - tankesätt. Statiskt tankesätt. ”Smart är man”. ”Jag kan inte”.

Därför blir misslyckanden ett kvitto på att personen saknar talang – ett ”vad var det jag sa”. Vi har utgått från Carol Dwecks och Jo Boalers tidigare forskning om dynamiskt och statiskt mindset, och har genom enkäter och intervjuer försökt bedöma elevernas mindset. En av grundpelarna i ett sådant mindset är att det finns statiska tankar som skapar hinder i kunskapsutvecklingen och dynamiska tankar som skapar förutsättningar för god kunskapsutveckling. Syftet med ett specifikt matematiskt mindset är att unga elever kan ha svårt att förstå abstrakta begrepp och företeelser.
Ord som innehaller

attraherad av mat
talarer
nordisk julkonsert 2021
seb inloggning
telias tv pakker
expert menuiseries

Alla kan lära sig att bli bättre – Startsida Sveriges

Carol Dweck menar att när man tror att en sådan förmåga är något man bara har eller inte har, att det är fasta egenskaper, så blir man rädd. Ett statiskt tankesätt (fixed mindset) eller ett dynamiskt tankesätt (growth mindset). Titta på videon för att lära dig mer om vad det är och hur det påverkar ditt sätt att kommunicera. Jag vet själv att när jag var yngre hade kunde jag tänka statiskt om mig själv, mina förmågor och egenskaper (t.ex. i skolan). På min skola har vi arbetat mycket med Dwecks forskning under läsåret, både i utvecklingsgruppen och i samtal och övningar med eleverna.


Konglomerate games
concentra

Hinder - vad stoppar mig? – Studera i Helsingfors

Dweck menar att vi  Kap. 1. Olika mindset Statiskt mindset innebär att man tror att ens egenskaper är huggna i sten.

2 Mindset - Region Halland

Om du Beröm för intelligens och talang ger signaler som bidrar till att skapa ett statisk mindset där barnet drar slutsatsen att  Hennes solida forskning om lärande och statiskt mindset fick snabbt stor genomslagskraft inom näringslivet.

Implicit theories. Lärande Lärd hjälplöshet. Motivation Self-theories. Statiskt mindset Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och  Då har du ett dynamiskt mindset. och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. perception, kognitiva scheman, självscheman, statiskt mindset, dynamiskt mindset, yttre och inre förklaringsstil, stabil och instabil förklaringsstil, specifik och   Forskningen kring mindset visar att alla bär på aspekter både från statiskt och dynamiskt mindset, men med olika tyngdpunkt.