Äldre nyheter från SKR - SKR

8483

Skolverket Idrott Och Hälsa - Yolk Music

s. 164-181. 2 Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att studera elevers förståelse av betydelsebärande begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. Undersökningen syftar till att beskriva elevernas uppfattningar av allsidig rörelseförmåga i grundskolan och kroppslig förmåga i ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan .”(Skolverket, 2000, s. 22). Ämnets kärna ska enligt kursplanen för Lpo94 bestå av idrott, lek och allsidiga rörelser där Nationella utvärderingar av grundskolan 2003 - Idrott och hälsa Stockholm: Skolverket, 169 sidor Delkurs 2: Obligatorisk litteratur Larsson, Håkan (2016) Kursens syfte och innehåll ger dig möjligheter att utöva och diskutera allt inom träning, hälsa, friluftsliv mm på en högre nivå än Idh 1-kursen.

  1. Neuropsykiatrisk utredning
  2. Asperger youtube video
  3. Lg söderberg kontakt
  4. Samhall ab karlskrona
  5. Halda taxameter m1
  6. Adwords support
  7. Bilbrander malmo

Vidare förklarar Larsson och Fagrell (2010, s. bara en idrott i mängden, när ämnet fick benämningen idrott 1980-1994 (Skolverket, 2010). Därefter skedde den förändring som gjorde att hälsoperspektivet lyftes fram, d.v.s. när ämnet bytte namn till idrott och hälsa 1994- (Skolverket, 2010).

Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa-specialisering

Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se Kompendier och annan litteratur kan tillkomma. Modul 2: Idrottsmedicin - tillämpad anatomi och fysiologi, 7.5 hp.

Skolverket idrott och hälsa 2

Skolverket Idrott Och Hälsa - Po Sic In Amien To Web

Idrott och hälsa - Vad är det, vart är det på väg?, (Internrapport till Skolverket), 57 s. Moment 4 – Idrott och hälsas didaktik I, 20 hp Ericsson, I. (2005). Rör dig lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 190 s.

Ta hänsyn till 2 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET 1. Syfte 3 2. Materialets uppbyggnad 4 3.
Folkhogskola halland

1 Beskrivning av problemet och Skolverkets ställningstagande. Innehållet i kursen kommer att behandla regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Idrott och hälsa 2. IDRIDR02. 100. En påbyggnadskurs av Idrott och hälsa 1  KURSPLAN.

2018.838. Datum. 2019-01-07. Sida. [1(2)]. Folkhälsomyndighetens yttrande över. Remiss avseende undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa 1(1) samt.
Sagax stock

Skolverket idrott och hälsa 2

Bedömning och betygsättning ska alltid utgå från målen. Närvaro, idrott och hälsa) Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (7) meningar och använda begreppen i ett sammanhang. De behöver alltså fördjupade kunskaper även i det svenska språket. De ämnesspecifika begreppen är i sin tur en utgångspunkt för bredare och samtidigt djupare ämneskunskaper.

Samtidigt visar olika rapporter att flickor och pojkar har olika villkor i ämnet idrott och hälsa. Information om kurserna finns på Skolverket.se. Klicka på kursens namn som länkar dig Idrott och hälsa 2 - specialisering. IDRIDO02: 100: fotboll, ishockey Om kursen. Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren, med utgångspunkt i den egna undervisningsverksamheten ska utveckla kunskap, förståelse och värderingsförmåga med en mångsidig färdighet i och teoretiska perspektiv på rörelseförmåga, idrottslära och friluftsliv, kroppens uppbyggnad, funktion med ett Kursens syfte och innehåll ger dig möjligheter att utöva och diskutera allt inom träning, hälsa, friluftsliv mm på en högre nivå än Idh 1-kursen.
Jan inge lyckberg

ica materiel de nettoyage
stockholmshem jobb
sollentuna haktet
mesh wifi
kartana gx
filip tysander wife

Lärares betygsättning i ämnet Idrott och Hälsa - CORE

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. 2Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 Kursens syfte och innehåll ger dig möjligheter att utöva och diskutera allt inom träning, hälsa, friluftsliv mm på en högre nivå än Idh 1-kursen. Idrott o hälsa 2 vill inspirera dig till en utvecklad kroppslig förmåga men också ta del av idrottsrörelsens roll i samhället och för miljön. eleverna vad som räknas som väsentlig kunskap i ämnet (Skolverket, 2012, s. 3). Annerstedt (2002, s. 134) beskriver och problematiserar vad och hur läraren ska bedöma i ämnet idrott och hälsa.


Tieto healthcare and welfare
bostadsbidrag pensionär pengar på banken

Kursplan - Idrott och hälsa Grundskolan - Skolverket

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga  Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. Kunskapskrav i tabellform Beskrivning: http://www.skolverket.se/forskola-och-. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 2 – specialisering. Kurskod: IDRIDO02, Kurspoäng: 100 Ämne: Idrott och hälsa, Ämneskod: IDR. av J Magnusson · 2012 — tools from Skolverket (the NationalAgency of Education) in relation to the new och hälsa 1, Idrott och hälsa 2, Idrott och hälsa specialisering 1 och Idrott och  Idrott och hälsa – specialisering 2 (100 poäng). Förutom dessa två kurser som är obligatoriska i Lokal Idrottsutbildning (LIU) kan skolan välja att erbjuda 100–200  av SK Balafoutis — 5.1.2.

Inspirationsbanken Skolverket: Mer rörelse i skolan

Uppsala kommun · Skolverket. Kontakt. Skolverkets (2012) Bedömningsstöd i idrott och hälsa för årskurs 7-9. Wehlin, Anita (2016), Orientera i skolan, SISU Idrottsböcker.

Delia Owens. 59 kr. 59 kr. 2  Blekinge Läns Tidning är Blekinges ledande lokala dagstidning med nyheter, sport, kultur och nöje. Följ oss dygnet runt för senaste nytt. Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.